Latvijas valsts institūcijas
Latvijas valsts portāls: http://www.latvija.lv
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija: http://www.am.gov.lv
Latvijas Republikas Kultūras ministrija: http://www.km.gov.lv
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija: http://izm.izm.gov.lv

Diplomātiskās pārstāvniecības Latvijā: http://www.am.gov.lv/lv/Ministrija/mission/

Universitātes Latvijā
Latvijas universitāte: http://www.lu.lv
Rīgas Stradiņa universitāte: http://www.rsu.lv
Rīgas tehniskā universitāte: http://www.rtu.lv

Citi
http://www.sausan.lv
http://www.sotwesoora.com
http://www.6arab.com