Arābu kultūras centrs ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2005.gada aprīlī.
Arābu kultūras centra galvenie uzdevumi ir šādi:
1.veicināt arābu sociālu integrāciju Latvijas un Eiropas Savienības sabiedrībā;
2.stiprināt kultūras un sociālās saites starp arābu pasauli un Latviju;
3.lai realizētu iepriekšminētos uzdevumus, izveidota īpaša izglītošanas sistēma, kuras ietvaros iespējams iegūt informāciju par arābu kultūru, kas, starp citu, ir viena no multinacionālākajām un multireliģiskākajām. Mēs organizējam publiskas tikšanās un arābu valodu kursus visiem interesentiem.

Ideja veidot Arābu Kultūras centru radās pēc 2001.gada 11.septembra traģiskajiem notikumiem, kad sabiedrībā strauji izplatījās bailes un stereotipi par arābiem kā draudu mieram un civilizācijai Eiropā, tajā skaitā arī Latvijā.
Arābu Kultūras centra, kā jau iepriekš minēju, aktivitātes ir vērstas uz dažādām dzīves sfērām, tādām kā: kultūras pasākumi, informatīvas un izglītojošas lekcijas. Piemēram, vērts pieminēt pēdējo projektu, kad zem miera un mīlestības (patiesība un realitāte par arābu pasauli) lozunga Latvijas lielākajās pilsētās: Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā un Ventspilī notika semināri. Projektu finansiāli atbalstīja Eiropas Savienība LEDII pretdiskriminācijas projekta ietvaros. Tā mērķis bija – sasniegt iespējami daudz Latvijas iedzīvotāju, lai mainītu mediju izveidoto vienpusīgo iespaidu par arābiem un islāmu, sniedzot reālāku un dzīvāku arābu pasaules tēlu, tās bagātās tradīcijas, kultūru un reliģiju.
Šajā mājas lapā atradīs vērtīgu informāciju par arābiem un Arābu pasauli, par arābiem Latvijā un Arābu kultūras centra aktivitātēm.
Esat vienmēr laipni gaidīti pie mums, lai iegūtu plašu un izsmeļošu informāciju par arābiem un arābu pasauli.

Ahlan wa sahlan!
Laipni lūdzam!
You are welcome!
Arābu kultūras centra priekšsēdētājs
Dr. Hosams Abu Meri